กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 ก.ย. 2557 )
ธนกฤต มาตรแม้น สวท.สุโขทัย
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 วันนี้ (24 ก.ย.57) ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุโขทัย ต่อ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า จังหวัดสุโขทัย ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 จำนวน 8 อำเภอ 54 ตำบล 331 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 34,999 คน 12,178 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย บ้านพังทั้งหลังจำนวน 4 หลัง บ้านพังเสียหายบางส่วนจำนวน 113 หลัง มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้ประสบปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละกว่า 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยไปเกือบทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเป็นประจำทุกปี
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ยังได้นำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาต่อรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยว่า หากจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องทำการชะลอน้ำจากทางตอนเหนือแม่น้ำยม และสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ ด้วยการสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าพื้นที่การเกษตรจำนวน 7 แห่ง, การพัฒนาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพระร่วง อำเภอคีรีมาศ, การขุดลอกแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อระบายและกักเก็บน้ำ นอกจากนั้นยังได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะกลาง เช่น โครงการแก้มลิงวังทองแดง โครงการแก้มลิงทับผึ้ง โครงการแก้มลิงทุ่งกุยทอง โครงการแก้มลิงปากพระ เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้เสนอให้มีการก่อสร้างเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำยม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งในระยะยาวต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode