กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ศึกษาดูงาน จ.สระแก้ว

วันที่ 24 ก.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2557 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 24 ชุมชน ศึกษาดูงานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของกลุ่มชาวนาสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสระแก้ว บ้านเนินไทร จังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรมการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ ฐานปฏิบัติการเรียนรู้พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode