กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการสร้างวัดสีเขียวปลูกป่าชุมชนประชาบางเลนร่วมใจ

วันที่ 22 ก.ย. 2557 )
 
ผู้ประกาศ : จังหวัดนครปฐมจัดโครงการสร้างวัดสีเขียวปลูกป่าชุมชนประชาบางเลนร่วมใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เทป : วันที่ 22 กันยายน 2557 ที่วัดชุมนุมศรัทธา ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมกันจัดโครงการสร้างวัดสีเขียวปลูกป่าชุมชนประชาบางเลนร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายวันชาติ วงษ์ชัยชานะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 450 ต้น ได้แก่ ต้นพยุง ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นประดู่ และอื่น ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับภูมิทัศน์วัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด ราชการ (บวร) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การดำเนินงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพระเดชพระคุณ พระปฐมคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ธรรมยุต ท่านพระครูกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา นายอำเภอบางเลน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในเขตอำเภอบางเลน บริษัท สิงห์เบพเวอเรจ จำกัด โดยคุณสันติ ภิรมย์ภักดี สนับสนุนน้ำดื่มตลอดงาน และโรงเรียนบางเลนวิทยา ได้นำนักเรียนมาร่วมปลูกป่าครั้งนี้ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เมื่อร่วมกันปลูกแล้วขอให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตเป็นร่มเงาแก่สาธารณชน เพราะการปลูกต้นไม้ต้องมีการดูแลรักษา รดน้ำ ต้นไม้จึงจะเจริญงอกงาม วัดมีความร่มรื่นน่าอยู่ ทั้งนี้ก่อนที่ทุกภาคส่วนจะได้จะร่วมกันปลูกต้นไม้นั้น พระปฐมคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ปลูกต้นจันทน์ จำนวน 2 ต้น เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่วัดชุมนุมศรัทธาและผู้มาร่วมงาน หลังจากนั้น หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 450 ต้น เป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ --------------------------------------------------- นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/22 ก.ย.57เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode