กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2554 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์

วันที่ 14 มิ.ย. 2554 )
http;//www.siit.tu.ac.th
 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวแนะนำสถาบัน ประวัติความเป็นมา และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่เกี่ยวกับแนวทางการเริ่มต้นใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยและเน้นการตั้งเป้าหมายในชีวิตระหว่างศึกษา พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จ การปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาและผู้ปกครองทั้งทางด้านการศึกษา การเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และการตั้งเป้าหมายชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะนำมาใช้ภายในรั้วมหาวิทยาลัย
 
โดยในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องของทางสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 อีกด้วย
 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม. ธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน สำหรับปริญญาตรีเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมเคมี ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา ทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางด้านการจัดการ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาการจัดการวิศวกรรม โดยทางสถาบันได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพทำชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 19 ปี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม. ธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2986-9009 ต่อ 1401, 1406, 1520 หรือ 1441เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode