กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ 13 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.กระบี่
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาย นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เป็นนโยบายของรัฐที่จะสร้างความรัก ความเข้าใจ การรวมพลังเรื่องความสามัคคีให้เกิดขึ้นในทุกหมู่เหล่า ซึ่งการเกิดความแตกแยกในทางสังคมและการเมือง เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของมนุษยชาติที่มีมาอย่างยาวนาน คู่กับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ผลจากความแตกแยกขัดแย้งก็มักจะลงเอยคล้ายๆ กันทุกครั้ง คือ ต้องเสียเลือดเสียเนื้อของผู้ที่ขัดแย้งกันโดยตรง หรือผู้ที่เข้าไปร่วมวงขัดแย้งกับคู่กรณี สาเหตุสำคัญของความขัดแย้งที่สำคัญที่มนุษย์สามารถจับอาวุธเข้าทำลายล้างกันได้อย่างหนึ่งคือ ความขัดแย้งทางความคิด จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหลายที่ลุกลามไปสู่สงครามระหว่างท้องถิ่นหรือสงครามกลางเมืองล้วนมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางความคิดทั้งสิ้น ในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ได้จัดให้มีกิจกรรมยอวาที มีทีมพนมเบญจา 2 ประกอบด้วย นายอาทิตย์ ทองอนันต์ กับ นางสาวอาทิตยา ไชยสุข ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท ทีมพนมเบญจา 1 ประกอบด้วย นายฐิติพงษ์ จงจิต กับ นาวงสาวปวีณา ทองทิพย์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1500 บาท นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หากทุกคนหันมามองประโยชน์ของความสามัคคีและเห็นโทษของความแตกแยกได้ชัดเจนแล้ว หลีกเลี่ยงเหตุแห่งความแตกแยก สร้างเหตุแห่งความสมานฉันท์ตามทางแห่งพระธรรมและเคารพกฎหมาย ความสมัครสมานสามัคคีจะต้องกลับมาสู่สังคมส่วนรวม ขอให้ทุกคนตระหนักว่า การสร้างสมานฉันท์ในชาติ มิใช่หน้าที่ของผู้นำประเทศหรือของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคน และขอให้ทุกท่านน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความสามัคคี ที่ว่า " ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคี คนไทยเราแต่ละคน รู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติ รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน ผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆ มิให้ทำอันตรายแก่เราได้ แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใด เราก็ยังไม่เพลี่ยงพล้ำ ขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักว่า ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode