กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 13 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.กระบี่
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 นางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาววรัญญา พุฒเจริญพร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กล่าวรายงาน นางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่าในปัจจุบันมีสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจการเมืองค่อนข้างสูง มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้คนในสังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มีผลต่อพฤติกรรมส่วนตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้คนในสังคมไทยมีความสุขอย่างแท้จริง นางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจังหวัดกระบี่ มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นศิลปะการแสดงอยู่หลากหลายชนิด เช่น มโนราห์ , การแสดงกาหยง, ลิเกป่า, ระบำรองแง็ง, กลองยาว กรมประชาสัมพันธ์จึงอนุมัติให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ ดำเนินงานตามแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนัก หวงแหน เห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่สังคมไทย สำหรับกิจกรรมการประกวดรอแง็งในครั้งนี้ทีมบ้านร่าหมาดได้รับเงินรางวัลจำนวน 5000 บาทและโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมได้รับเงินรางวัลจำนวน 4000 บาท พร้อมเกียรติบัตรครองแชมป์ร่วมกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode