กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะมวยไทย

วันที่ 13 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
       10 มิ.ย.54 เวลา 10.00 น. ที่ค่ายมวย ป.ประมุข อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะมวยไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2554 โดยมีนายสุวิทย์ คำดี นาย อำเภอบางคล้า , นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ,หัวหน้าส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะมวยไทยในครั้ง นี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น กว่า 40 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะมวยไทยและเห็นคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และจัดเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปะมวยไทย รวมถึงเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจของครูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้สืบทอดองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ กิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะมวยไทย ในหัวข้อเรื่อง การฝึกทักษะศิลปะมวยไทย ,ประเพณีการไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย ,ศิลปะการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก ,ศิลปะการรุก การรับ , ศิลปะแม่ไม้มวยไทย องค์ประกอบการแต่งกายของนักมวยไทย เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎีแล้ว ยังจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ารับอบรมอีกด้วย มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ของชนชาติไทย ที่มีวิวัฒนาการมาหลายชั่วอายุคน มวยไทยจึงเป็นมรดาของการสั่งสมวัฒนธรรมและประเพณีหลาย ๆ ด้านอย่างผสมผสาน ซึ่งในปี 2553 กระทรวงวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย ประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดและจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรม รวมถึงอนุรักษ์สืบสาน และศึกษาจัดเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปะมวยไทย เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป    *********************************                                   
 ตรัยเทพ/ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode