กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โปรแกรมการตลาด ม.ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมสู่อาเซียน จัดงาน "ของดีโคราช สู่ตลาด AEC"

วันที่ 7 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 715 คน)
 
โปรแกรมการตลาด ม.ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมสู่อาเซียน จัดงาน "ของดีโคราช สู่ตลาด AEC

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ภายใต้แนวคิด "ของดีโคราช สู่ตลาด AEC” ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการแสดงโปงราง จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานของดีโคราช สู่ตลาด AEC ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2557 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การจัดนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีโคราชจำนวน 33 บูธ โดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด พร้อมด้วย การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศสำหรับวิสาหกิจชุมชน โดย เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ต่อด้วยการสัมมนา เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการอบรมทางวิชาการเรื่อง กลยุทธ์การเจรจาต่อรองการจัดซื้อ ในยุค AEC

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ในด้านการตลาดอาเซียน การจัดทำวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนมาปฏิบัติจริง อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกปฏิบัติการทำงาน รู้จักการทำงานเป็นทีม การติดต่อประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักความสามัคคีจากการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง สังคม และมหาวิทยาลัยต่อไป
 
**********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode