กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ฮอนด้าเสริมแกร่งเครือข่ายซัพพลายเออร์ทั่วโลก ด้วยบริการ Enterprise Cloud จากเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์

วันที่ 12 ก.ย. 2557 )
 
โตเกียว--(บิสิเนส ไวร์)--11 ก.ย. 2557

- ส่งข้อมูล CAD ไวขึ้น 14 เท่า ขณะต้นทุนการดำเนินงานรายปีลดลง 30% -

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น (เอ็นทีที คอม) ธุรกิจโซลูชั่นไอซีทีและการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของเอ็นทีที (NYSE: NTT) ประกาศว่า บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำได้ใช้บริการ Enterprise Cloud ของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้จัดส่งวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยช่วยให้การแบ่งปันไฟล์มีความรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งลดต้นทุนจากการดำเนินงานรายปีลง

ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกของฮอนด้า เอ็นทีที คอม ได้ให้บริการ Enterprise Cloud แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แห่งนี้จากศูนย์ส่งมอบในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ตั้งปี 2556 ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน ฮอนด้าส่งไฟล์ได้เร็วขึ้นถึง 14 เท่า และลดต้นทุนจากการดำเนินงานลงได้ 30% ต่อปี โดยฮอนด้าเตรียมที่จะขยายการใช้โครงสร้างพื้นฐาน Enterprise Cloud ไปยังภาคส่วนสำคัญอื่นๆ ในธุรกิจระดับโลกของบริษัท

Enterprise Cloud ของเอ็นทีที คอม (www.ntt.com/enterprise_cloud_e) ถือเป็นคลาวด์เอกชนแห่งแรกที่ใช้ Software Defined Networking (SDN) โดยต่อยอดมาจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระดับโลกที่ส่งมอบมาจากศูนย์ 11 แห่งใน 9 ประเทศ Enterprise Cloud ใช้ SDN เพื่อมอบการสนับสนุนที่ยืดหยุ่นสำหรับแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรที่สำคัญๆ นับเป็นการนำเสนอโซลูชั่นองค์กรที่สมบูรณ์และมีความปลอดภัยในระดับสูงสุด

เครือข่ายทั่วโลกของฮอนด้าประกอบด้วยผู้จัดส่งวัตถุดิบกว่า 10,000 รายใน 54 ประเทศ ในปี 2554 ฮอนด้าได้เริ่มจัดระบบภายในใหม่ในด้านการพัฒนา การจัดซื้อ และการผลิตในตลาดบางแห่ง โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความร่วมมือข้ามกลุ่ม เพื่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นในราคาที่แข่งขันได้ และตอบสนองความต้องการในพื้นที่ ความร่วมมือเช่นนี้ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยน CAD และไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่อื่นๆกับผู้จัดสั่งวัตถุดิบทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ฮอนด้าพบอุปสรรคที่เกิดจากระบบและระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกันในตลาดของฮอนด้าที่มีอยู่หลายแห่ง ส่งผลให้การส่งข้อมูลช้า อีกทั้งยังทำให้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นระบบใหม่ๆเพิ่มสูงขึ้น

เอ็นทีที คอม ได้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้ Enterprise Cloud เพื่อทำให้ระบบต่างๆที่มีอยู่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบใหม่ๆ โดยอาศัยสภาพแวดล้อมเสมือน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ฮอนด้าสามารถส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด และทำให้เครือข่ายผู้จัดส่งวัตถุดิบได้มาตรฐานในวงกว้าง จึงช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนา การจัดซื้อ และการผลิตที่รวดเร็วและคุ้มทุนมากขึ้น

1) การส่งไฟล์ด้วยความเร็วสูง

ระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับการส่งไฟล์ของฮอนด้านั้น เชื่อมต่อโดยตรงกับบริการเครือข่ายที่มีการจัดการคุณภาพสูง Arcstar Universal One (www.ntt.com/universalone_e) ของเอ็นทีที คอม โดยนอกจากส่งไฟล์ข้ามระบบและตลาดที่ต่างกันได้ด้วยความเร็วสูงแล้ว ฮอนด้ายังใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินงานภายในที่เกี่ยวข้อง

2) ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานทั่วโลก

การย้ายมาอยู่ในสภาพแวดล้อมคลาวด์ของเอ็นทีที คอม ทำให้ฮอนด้าสามารถกำหนดนโยบายความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ด้วยวิธีการผนวกรวมกับการเข้ารหัสไฟล์ Camellia ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งที่สุดเทคโนโลยีหนึ่งของโลก และโปรโตคอลการเข้ารหัสการสื่อสาร SSL

3) การใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ทั่วโลกที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ

ฮอนด้ายังได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ยืดหยุ่น ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายทั่วโลกของเอ็นทีที คอมที่มีคุณภาพสูง โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของเอ็นทีที คอม ซึ่งให้บริการจากศูนย์ส่งมอบ 11 แห่งใน 9 ประเทศ ทำให้ฮอนด้าใช้ระบบได้เร็วขึ้นถึง 90% และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานน้อยลงกว่าแต่ก่อน 30%

"โซลูชั่น Enterprise Cloud ของเอ็นทีที คอม ส่งเสริมและยกระดับระบบของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย” มิกิยะ ฟูจิตะ ผู้จัดการฝ่าย System Service แผนก Global Master Management ของฮอนด้า กล่าวว่า "โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของเอ็นทีที คอม เปิดทางให้เราสามารถร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับซัพพลายเออร์ทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุงและสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัย ไปพร้อมๆกับลดต้นทุนและเวลาในการใช้ระบบใหม่ด้วย”

สำหรับในอนาคต เอ็นทีที คอมจะยังคงเดินหน้าให้บริการแก่ฮอนด้าต่อไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก ขณะที่ฮอนด้าจะย้ายโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีไปยังคลาวด์เพิ่มเติม เพื่อการดำเนินงานด้านการพัฒนา การจัดซื้อ และการผลิตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล และบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขององค์กรธุรกิจ บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงเครือข่ายชั้นนำ global tier-1 IP และ Arcstar Universal One(TM) VPN ซึ่งครอบคลุมกว่า 196 ประเทศ/ดินแดน และศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยกว่า 150 แห่ง

www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

รับชมภาพและสื่อมัลติมีเดียได้ที่ http://www.businesswire.com/multimedia/home/20140910006740/en/

ติดต่อ:
สื่อมวลชน/ผู้ใช้งานติดต่อ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ได้ที่
(นาย) โควตะ ยามาชิตะ / (นาย) ยูตะ อิมาเอะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร. +81 3 6700 4010
hodo-cp@ntt.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode