กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม SEAPAVAA เป็นสมัยที่สองด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 15 สมาคม SEAPAVAA ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1139 คน)
PKST.

นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม SEAPAVAA เป็นสมัยที่สอง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๕ สมาคม SEAPAVAA ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
เช้าวันนี้ (10 มิถุนายน 2554) นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ President หรือ นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) พร้อม Mr.Tan Beethiam จากประเทศสิงค์โปร์ในฐานะเลขานุการ (Secretary General) และ Mrs. Vicky Belarmino จากประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะเหรัญญิก (Treasurer) ของสมาคมฯ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 15 ของสมาคมฯ (15the SEAPAVAA General Assembly) ณ ห้อง Auditorium ของ National Archive of Malaysia ที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร (Executive Council : EC) ชุดใหม่ เนื่องจากวาระการบริหารงานจำนวน 3 ปีของคณะกรรมการบริหารชุมเดิมได้สิ้นสุดลงตามธรรมนูญของสมาคมฯ ในปีนี้ ซึ่งจากการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคม (President) และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งจะมีวาระการบริหารงานสมาคม SEAPAVAAใน ระหว่างปี ค.ศ. 2012-2014 นั้น ที่ประชุมฯ ได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม SEAPAVAA อีกเป็นสมัยที่สอง ทั้งนี้โดยมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร (Executive Council Members ) จำนวน 2 ใน 7 ตำแหน่ง.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode