กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางเตือนใจ สินธุวณิก) ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองมะละกา พร้อมคณะผู้แทนสมาชิกสมาคม SEAPAVAA

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1259 คน)
PKST.

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางเตือนใจ สินธุวณิก) ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมือง มะละกา พร้อมคณะผู้แทนสมาชิกสมาคม SEAPAVAA
 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA)และหัวหน้าพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กปส. นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี พร้อมเจ้าหน้าที่ พหจ. และคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมาคม SEAPAVAA และสมาคม CCAAA ได้ร่วมกันเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองมะละกา ซึ่งถือเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ซึ่งการทัศนศึกษาประกอบด้วยการล่องเรือชมทิวทัศน์และความสวยงามของเมืองมะละกาในบริเวณที่เคยเป็นที่ครอบครองตั้งบ้านเรือนของชาวโปรตุเกส ฮอลแลนด์ และอังกฤษ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติความเป็นมาของเมืองมะละกา รวมตลอดทั้งเยี่ยมชมกำแพงเมือง และป้อมปราการในสมัยโบราณ พร้อมศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมะละกาในปัจจุบันซึ่งพยายามคงความเป็นเอกลักษณ์อันถือเป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ไว้ได้อย่างน่าสนใจยิ่ง.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode