กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
มูลนิธิเกตส์มอบเงิน 50 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนการรับมืออีโบลา

วันที่ 13 ก.ย. 2557 )
iqml
 
 ซีแอตเทิล--11 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

          มูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์ (The Bill & Melinda Gates Foundation) เตรียมมอบเงิน 50 ล้านดอลลาร์

เพื่อสนับสนุนความพยายามอย่างเร่งด่วนในการควบคุมการระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก ตลอดจนหยุดยั้งการ

แพร่เชื้อไวรัสชนิดนี้

          ทางมูลนิธิจะมอบเงินสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในทันที เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้และรัฐบาลประเทศต่างๆ สามารถจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและขยาย

การดำเนินงานฉุกเฉินในประเทศที่ได้รับผลกระทบได้ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิจะประสานงานกับพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ

และภาคเอกชน เพื่อเร่งพัฒนาวัคซีน การรักษา และการวินิจฉัยโรค ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

          "ทางมูลนิธิและบรรดาพันธมิตรกำลังเร่งค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการช่วยชีวิตผู้ป่วยและหยุดการแพร่

ระบาดของโรคที่มีอันตรายถึงชีวิตนี้” ซู เดสมอนด์-เฮลมานน์ ซีอีโอของมูลนิธิเกตส์ กล่าว "นอกจากนี้ เรายังต้องการ

เร่งพัฒนาวัคซีน การรักษา และการวินิจฉัยโรคที่สามารถหยุดการระบาดของโรคในขณะนี้ และป้องกันการระบาดใน

อนาคตได้”

          จนถึงขณะนี้ มูลนิธิเกตส์ได้มอบเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับการระบาดของอีโบลา ซึ่งประกอบ

ด้วยเงิน 5 ล้านดอลลาร์ที่มอบให้แก่องค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับการดำเนินงานฉุกเฉิน รวมถึงการวิจัยและการ

พัฒนา และอีก 5 ล้านดอลลาร์ที่มอบให้แก่กองทุนสหรัฐเพื่อยูนิเซฟ (The U.S. Fund for UNICEF) เพื่อสนับสนุน

การดำเนินงานในไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และกินี ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ประสานการดำเนินการรับมือ และให้

ข้อมูลสุขภาพที่อาจช่วยชีวิตคนในชุมชนที่มีความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิจะมอบเงินเพิ่มเติมอีก 2 ล้านดอลลาร์

ให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในทันที เพื่อสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์ การรักษา และปรับปรุงระบบสาธารณ

สุขให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

          เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไนจีเรียได้ตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุก

เฉิน (EOC) ในลากอส โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกตส์และมูลนิธิดันโกเต (Dangote Foundation) EOC มี

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการดำเนินโครงการโปลิโอแห่งชาติ ดังนั้นในวิกฤตครั้งนี้ EOC จึงเป็นศูนย์กลาง

ของการดำเนินงานเชิงรุกโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส และการตอบสนอง

ที่ฉับไวเช่นนี้อาจช่วยป้องกันการระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ได้

          เมื่อมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้ว ทางมูลนิธิจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบเงินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานในพื้นที่ รวมถึงเพื่อการวิจัยและการพัฒนายา วัคซีน และการวินิจฉัยโรคอีโบลา

          มูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์
          มูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์ เชื่อว่าทุกชีวิตมีค่าเท่าเทียมกัน ทางมูลนิธิจึงดำเนินงานเพื่อช่วยให้ทุกคนมี

สุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่สมบูรณ์ ในประเทศที่กำลังพัฒนา มูลนิธิจะเน้นเรื่องการปรับปรุงสุขอนามัยของประชาชน

และให้โอกาสในการหลุดพ้นจากความยากไร้และความอดอยาก สำหรับในสหรัฐอเมริกา ทางมูลนิธิดำเนินการเพื่อ

รับรองว่าประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีต้นทุนชีวิตต่ำ จะได้มีโอกาสประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาและการ

ใช้ชีวิต ทั้งนี้ มูลนิธิตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน และบริหารงานโดยซีอีโอ ซู เดสมอนด์-เฮลมานน์ และ

ประธานร่วม วิลเลียม เอช. เกตส์ ซีเนียร์ ภายใต้การควบคุมดูแลของบิลและเมลินดา เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode