กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช น้อมระลึกครูบาอาจารย์ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2557

วันที่ 4 ก.ย. 2557 )
 
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ แก้วสุจริต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี เริ่มพิธีโดยการทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้า ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนบูชาครู ต่อด้วยการอัญเชิญครูมาประทับในพิธี ถวายเครื่องสังเวย พิธีรับมอบและครอบครูนาฏศิลป์ไทย การรำถวายมือ ต่อเพลงหน้าพาทย์ พิธีลาเครื่องสังเวย และพิธีอัญเชิญครูกลับ โปรยข้าวตอกดอกไม้ เป็นอันเสร็จพิธี การจัดพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลด้วยการถวายเครื่องสักการะ แก่ปรมาจารย์ทั้งหลายที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์
ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตามและเพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจ การจัดพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2557 เพื่อให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้เข้าพิธีไหว้ครู ซึ่งถือว่าพิธีนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านนาฏศิลป์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งใจเดียวกัน ของครู อาจารย์ นักศึกษา อีกทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธี ถือเป็นการร่วมสืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การไหว้ครู ครอบครู ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของประเทศที่ควรสืบทอดให้คงอยู่สืบไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode