กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผลการดำเนินงานของ อบต.วังเย็น

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 )
 
นายมานิจ พจน์มนต์ปิติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นจะเจริญก้าวหน้าด้วยดี ต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในทุกด้าน ซึ่งการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง และสิ่งสำคัญยิ่งคือก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น จึงได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬา สร้างสัมพันธภาพ สร้างความสามัคคี และสร้างสุขภาพขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวและส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode