กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 )
 
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้หน่วยงานราชการเป็นแกนนำอย่างจริงจังในการลดใช้พลังงาน ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการ โดยมีสำนักนโยบายแผนพลังงาน เป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. นำค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ ที่สำนักนโยบายและแผนพลังงานจัดทำขึ้นมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลด้านการประหยัดพลังงานของส่วนราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้สำนักงานงบประมาณนำค่ามาตรฐานดัง กล่าวไปใช้ในการประกอบพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนค่าไฟฟ้า และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้แต่ละส่วนราชการ นายสุเทพ กล่าวอีกว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงได้จัดสัมมนา "รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน” ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องไดมอนด์ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ทราบวิธิปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ และสร้างความเข้าใจในแนวทางจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode