กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้อนรับมุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิสและคณะ

วันที่ 9 ก.ย. 2557 )
 
วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับท่าน ดาโต๊ะ เชอรี อัสลัน บิน มัน มุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิสและคณะที่เดินทางมาพำนักที่เมืองพัทยา พร้อมกับศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี ณ ห้องพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนิเวช โรจนชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นายนิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นายพลเชษฐ์ ตราดช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรเขต 6 ชลบุรี เรือเอกวิรัตน์ อาจคงหาญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นายบุญลือ คงสูงเนิน นกวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสุวิสาส์ กันตอนันตพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ให้การต้อนรับ พร้อมได้บรรยายสรุปว่า จังหวัดชลบุรี มีประชากรที่มีหลักฐานทางทะเบียนรวม 1,365,002 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำนวน 635,605 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคการเกษตร 20,266 ล้านบาท (ร้อยละ 3) ภาคอุตสาหกรรม 370,322 ล้านบาท (ร้อยละ 58) สำหรับพื้นที่การเกษตรของจังหวัดชลบุรี มีการใช้ที่ดินทำการเกษตรประมาณ 1,720,845 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63 ของที่ดินทั้งหมดในจังหวัดชลบุรี สินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ ไก่ไข โคนม กระบือ และสัตว์น้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวอีกว่า จังหวัดชลบุรี และรัฐเปอร์ลิส ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ระหว่างกันในอนาคตต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode