กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรีเปิดรับสมัครอบรมวิชาชีพ แก่ทหารผ่านศึกฟรี

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 )
 
นายเพชร โพธิ์พุ่ม รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ประสงค์เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ โดยหมวดวิชาชีพที่เปิดอบรม มีดังต่อไปนี้ หมวดวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิชาช่างวิทยุเบื้องต้น วิชาช่างเครื่องเสียง วิชาช่างโทรทัศน์ วิชาช่างซ่อม ซีดี และดีวีดี และวิชาช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมวดวิชาช่างไฟฟ้า ได้แก่ วิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และวิชาช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น หมวดวิชาช่างโลหะ ได้แก่ วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า – แก๊ส วิชางานผลิตภัณฑ์โลหะ และวิชาช่างกลโรงงาน หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์ ได้แก่ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และวิชาช่างซ่อมรถจักรยายนต์ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น วิชาระบบไฟฟ้ารถยนต์ และวิชาระบบส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์ หมวดวิชาขับรถ ได้แก่ หมวดวิชาสอนขับรถยนต์ หมวดวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชาพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทย วิชาพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หมวดวิชาคหกรรม ได้แก่ วิชาช่างตัดผม วิชาช่างเสริมสวยเบื้องต้น และวิชาช่างเสริมสวยสมัยนิยม หมวดวิชาทั่วไป ได้แก่ วิชาช่างอัดกรอบพลาสติก และวิชาประดิษฐ์ดอกไม้คริสตัล การฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มีหอพัก(ชาย) สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ และในกรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารระหว่างเรียนยกเว้น ผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกวิชาชีพจาก ศูนย์ฝึกอาชีพกองอาชีพฯแล้ว หรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปิดสอนวันละไม่ครบ ๖ ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จากศูนย์ฝึกอาชีพฯ สามารถกู้ยืมเงินโครงการกองทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพอิสระโดยสามารถกู้ยืมเงินในโครงการได้ รายละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยมีบุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับแผนกโรงงานในอารักษ์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการเข้าเป็นแรงงานตัดเย็บ รายได้ดีและมีที่พักให้สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ หากไม่มีประสบการณ์จะฝึกอบรมให้ฟรี ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร ๐-๒๓๕๔-๘๕๘๗ ต่อ ๒๘๔, ๒๘๕ หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่งเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode