กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าฯชัยภูมิ ย้ำ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต้องทำงานเชิงรุกเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

วันที่ 9 ก.ย. 2557
 

ผู้ว่าฯชัยภูมิ ย้ำ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต้องทำงานเชิงรุกเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

          วันนี้ (9 กันยายน 2557) เวลา 10 .00 น. ที่ห้องพญาแล  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ   โดยมีคณะกรรมการซึ่งมาจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง      ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ย้ำในที่ประชุมว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ไม่ใช่ของมหาดไทย แต่เป็นของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ต้องมาร่วมกันทำหน้าที่แก้ไขปัญหา  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาร้องเรียน  ซึ่งต้องดำเนินการในทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น  อำเภอ  และจังหวัด  โดยเน้นการดำเนินงานเชิงรุก  เข้าถึงปัญหาและแก้ไขก่อนเกิดปัญหา  ด้วยการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการดเนินงานที่ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องติดตามข่าว และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าทัน  เพื่อการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อมีการประสานงานที่ดี  ดังนั้น ขอให้ทุกส่วนราชการถือเป็นแนวปฏิบัติเข้าใจตรงกันว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ไม่ใช่ของมหาดไทย  แต่เป็นงานของทุกส่วนและเป็นที่พึ่งของประชาชน ได้อย่างแท้จริง 

          สำหรับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม  2557  ณ ที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2  โดยมประชาชนสามารถร้องเรียนความเดือดร้อนได้หลายช่องทาง ดังนี้คือ  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2  ทางโทรศัพท์  สายด่วน  1567  ทางเว็บไซต์ และจดหมายอิเล็คทรอนิคส์  เป็นต้น นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิผ่านเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ http://pr.prd.go.th/chaiyaphum/main.php?filename=index ได้อีกด้วย 

....................จรุงจิต  ฝางชัยภูมิ  ข่าว /ส.ปชส.จ.ชัยภูมิ...................
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode