กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดชัยภูมิอบรมเพิ่มศักยภาพกรรมการปหมู่บ้าน สานงานปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบาย คสช.

วันที่ 9 ก.ย. 2557 )
 

จังหวัดชัยภูมิอบรมเพิ่มศักยภาพกรรมการปหมู่บ้าน สานงานปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบาย คสช.

          วันนี้ (9 กันยายน 2557) เวลา 09 .30 น. ที่โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  ตำบลบ้านเล่า  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  นายนิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการอบรม เพิ่มศักยภาพการปรองดองสมานฉันท์แก่คณะกรรมการหมู่บ้านของจังหวัดชัยภูมิ  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  เพื่อสร้างเครือข่ายการปรองดองในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ให้มีความเข้มแข็ง  และสามารถขยายผลไปครอบคลุมทุกอำเภอ  รวมถึงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านนำร่องในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ   และการอบรมในครั้งนี้ ได้มีการเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม รวม 130 คน ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน จากทุกหมู่บ้านๆละ 1 คน ในพื้นที่ 16 อำเภอรวม 96 คน และจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีก 34 คนจาก 34 ส่วนราชการ  

....................จรุงจิต  ฝางชัยภูมิ  ข่าว /ส.ปชส.จ.ชัยภูมิ...................

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode