กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การขอรับบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดนครปฐม

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 )
 
นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้จัดให้มีการอบรมโครงการผู้ช่วยคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และจังหวัดนครปฐมได้ส่งอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการโดยชุมชน(อพมก.) จำนวน ๔ คน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการภาคทฤษฎี ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวได้ผ่านการฝึกอบรมและได้จดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญคนพิการที่สนใจต้องการมีผู้ช่วยคนพิการ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๔-๐๐๑๕-๗ โทรสาร ๐-๓๔๓๔-๐๐๑๕ ในวันและเวลาราชการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode