กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” จังหวัดนครปฐม

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 )
 
นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครง "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบระดับจังหวัดละ ๑ แห่งเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ขยายพื้นที่ หรือปรับปรุงสวนสาธารณะ จำนวน ๘๔ แห่ง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเสนอเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode