กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์

วันที่ 10 มิ.ย. 2554 )
 
นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือนและจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นผืนผ้าสีเหลืองนวลซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ นอกจากนี้ หากผู้ที่มีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับในสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๗๒๒๔, ๐-๒๒๘๑-๗๒๓๓ และสามารถดาวโหลดภาพตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติได้ที่ www.nptoffice.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode