กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปชส.ชลบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 4 ก.ย. 2557 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดชลบุรี และการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ถ่านทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ภาคที่3 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดชลบุรี ในฐานะศูนย์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดจังหวัดชลบุรี ได้เชิญอป.มช. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัด ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ร่วมมือสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ในพื้นที่ สำหรับในที่ประชุมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี ร่วมพิธีเปิดอีกด้วย สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายธีระพงษ์ โสดาศรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ประชาชนได้ทราบเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับประเทศ เสริมความรู้หลักการอยู่ร่วมกัน เคารพสิทธิผู้อื่นให้อภัยซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมปฏิบัติตามระเบียบตามกฎหมายของบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงต่อไป ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการจัดเวทีเสวนาเรื่อง ภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมรับทราบถึงภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยรับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ยงยุทธ ขอนดอก กรรกมารธรรมภิบาลจังหวัด ภาคประชาสังคม นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ภาคประชาสังคม และร้อยตำรวจโท วีระศักดิ์ สวยลึก เครือข่ายภาคประชาคม คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด และได้รับเกียรติจากนายสาววิชดา นฤวรพัฒน์ นักจัดรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode