กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

วันที่ 9 มิ.ย. 2554 )
ส.ปชส. ปราจีนบุรี
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัววน ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยพื้นผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.บางเตยกำหนด กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภอบ้านสร้าง ชั้น 2 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 – 20 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3745 – 1054 ในวันและเวลาราชการ ----------------------------------------
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode