กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม ประจำเดือนกันยายน 2557

วันที่ 4 ก.ย. 2557 )
 
วันที่ 4 กันยายน 2557 นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม ประจำเดือนกันยายน 2557 ณ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนายประวิทย์ อัครอังกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้ว 42 ปี เป็นโรงงานผลิตเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในตราสินค้า ไวไว , ควิก , ซือดะ , นู้ดดี้ และรสเด็ด มีจำนวนโรงงานอยู่ 2 โรงงาน ตั้งอยู่ตำบลอ้อมใหญ่ และตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 99 ไร่ และยังมีศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ อีก 6 แห่งทั่วประเทศ อยู่ภายใต้การบริหารของนายปรีชา นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันบริษัทฯได้รับมาตรฐานต่างๆ ระดับสากล อาทิ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 , มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน อย. ในระดับดีมาก ในด้านแรงงาน บริษัทฯมีพนักงานทั้งหมด จำนวน 4,184 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 450 คน และเป็นคนพิการ 22 คน มีสภาพการจ้างและสภาพการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในโรงงาน มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรฐาน ผู้บริหารสถานประกอบกิจการมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาสถานประกอบกิจการควบคู่ไปกับการดูแลผู้ใช้แรงงาน และเข้าร่วมโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจำหน่ายอาหารในราคาถูก , การให้รางวัลแก่พนักงานดีเด่นประจำปี , การจัดอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน , การจัดตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดประจำปี , การจัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ , การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างทำงาน และการดูแลให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงาน อีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode