กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
หัวหน้า คสก ศปป.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรรมจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 ก.ย. 2557 )
 
หัวหน้าคณะทำงาน คสก. ศปป.ส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่นย้ำให้ทุกจังหวัดทำงานแบบบูรณาการ ร่วมใจกันทำอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ของชาติ
                        วันนี้ ( 4 กันยายน 2557) เวลา 11.00 น พลโทศุภฤกษ์ ไม้แก้ว หัวหน้า คสก.ศปปและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น ตามนโยบาย คสช.ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นและรับฟังบรรยายสรุปส่วนการดำเนินการของจังหวัดขอนแก่น การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการทำงานเร่งสร้างความปรองดอง ย้ำให้ทุกจังหวัดทำงานแบบบูรณาการ ร่วมใจกันทำอย่างจริงจัง วางแนวทางปฏิรูปตามความต้องการประชาชนเพื่อประโยชน์ของชาติ ดำเนินงานของศูนย์ พร้อมประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ นายเสนห์ นนทะโชติ ปลัดจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับพร้อมคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่นเปิดให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรับข้อเสนอแนะของประชาชนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 96/2557 และจังหวัดขอนแก่นมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวิวัฒน์ เมธีวัฒนกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และมีบูรณาการเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดมาร่วมปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น แบ่งออกเป็น 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานรับเรื่องร้องทุกข์ ส่วนงานบริหารข้อมูลข่าวสาร ส่วนงานบริการประชาชน ส่วนงานปฏิบัติการในพื้นที่ พลโทศุภฤกษ์ ไม้แก้ว หัวหน้า คสก.สปป กล่าวว่า การตรวจราชการของตนครั้งนี้ เน้นย้ำให้จังหวัดพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการต่างๆ แนะนำศูนย์สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ข้าราชการเข้าใจอุดมการณ์เดียวกัน เกิดเครือข่ายตัวแทนในพื้นที่เร่งดำเนินการช่วงประกาศกฎอัยการศึกษาโดยทหารร่วมกับฝ่ายปกครองเร่งดำเนินการ เน้นงานเรื่องแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด หนี้นอกระบบ งานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล อาศัย ทั้งเรื่องโครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรม การปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งขยายการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมลงไปสู่ระดับอำเภอในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีวัตถุประสงค์ นำเอานโยบายของ ศปป. ส่วนกลางมาเน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด. ประสานงานติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสร้างความปรองดอง หารือถึงข้อขัดข้องของหน่วยงานในพื้นที่ว่ามีสิ่งใดที่จะให้คณะทำงานส่วนกลางได้ช่วยเหลือหรือประสานงานให้ อยากรับฟังความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน จัดทำแนวทางปฏิรูปให้ถูกต้องตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ขณะนี้การสร้างความปรองดองทุกส่วนพยายามเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายที่หัวหน้า คสช.มอบหมายให้ ซึ่งจะเน้นไปที่การทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทำแบบจริงจัง ร่วมใจกันทำ เพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 3 กันยายน 2557 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 172เรื่อง ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขตามลำดับแล้ว สำหรับชาวจังหวัดขอนแก่นที่ต้องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ คือ ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ร้องเรียนทางโทร. 0-4323-6882 จดหมายหรือหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น www.khonkaenpoc.com หรือร้องเรียนทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 4 กันยายน 2557เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode