กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ปทุมธานีประชุมจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)

วันที่ 3 ก.ย. 2557 )
คลังจังหวัดปทุมธานี
 

ปทุมธานีประชุมจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)

             วันนี้ (3กย.57) เวลา 09.00 น. คลังจังหวัดปทุมธานี (น.ส.สิรินันท์ ทัศสุวรรณ) เป็นประธานประชุมการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปทุมธานี (GPP) ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 100 คน จาก12สาขา

            คลังจังหวัดปทุมธานี (น.ส.สิรินันท์ ทัศสุวรรณ) เปิดเผยว่า การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปทุมธานี (GPP)  จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2556 ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2556 ณ ราคาประจำปีมีค่าเท่ากับ301,726 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว ในปี 2556 เท่ากับ 286,500 บาท เพิ่มขั้นจาก 280,549 บาทในปี 2555 เพิ่ม ร้อยละ 2.1  โดยคณะทำงานและคณะอนุทำงานการวิเคราะห์การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP ในภาคต่าง ๆ ทั้ง 16 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้ สาขประมง สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา สาขาก่อสร้าง  สาขาการขายส่ง ขายปลีก ฯสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่ง ฯ สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯ สาขาการบริหารราชการแผ่นดินและป้องกันประเทศ ฯ  สาขาการศึกษา สาขาบริการด้านสุขภาพและสังคม  สาขาให้บริการด้านชุมชน ฯ  และสาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล การประชุมในวันนี้ เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์ ฯ นำเสนอคณะกรรมการ ฯ ชุดใหญ่ของจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 19 กันยายน 2557 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุม
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode