กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา

วันที่ 3 ก.ย. 2557
สภากาชาดไทย
 

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 10 อัตรา ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการบัญชี เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  

2. หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บริหารการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการบริหารวิชาการ/โครงการ หรือบริหารงานทั่วไปอย่างน้อย 3 ปีไม่จำกัดเพศ เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว อายุ 35-45 ปีขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการบัญชี คอมพิวเตอร์ เลขานุการ ถ้ามีประสบการณ์เขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำกัดเพศ เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว อายุ 18-30 ปี

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ไม่จำกัดเพศ เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว อายุ 25-35 ปี

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ด้านการเงินหรือการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี หากสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลการเงินการบัญชีได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำกัดเพศ เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 4 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ถ้ามีประสบการณ์งานตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำกัดเพศ เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี

7. นายช่างไฟฟ้า ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไม่จำกัดเพศ เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12  กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2256-4054, 0-2256-4058 หรือ http://www.redcross.or.th หัวข้อ "สมัครงาน”

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode