กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช ร่วมกับ ชุมชนเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ MOU เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 2 ก.ย. 2557 )
 
เมื่อเร็วๆ นี้ โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เป็นผู้ร่วมลงนาม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเศรฐกิจของชุมชนท้องถิ่นเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2556 และได้ขยายเวลาการดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ ด้านวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการบูรณาการการเรียนการสอน ซึ่งได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถจัดตั้งพัฒนากลุ่มอาชีพ
ในชุมชนได้จำนวน 20 กลุ่ม พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานมาโดยตลอด จึงถือได้ว่าการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ได้อย่างเต็มกำลัง ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ว่า "ที่พึ่งของท้องถิ่น”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode