กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน (ระดับเขต) รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 )
สันติ ตะวัน สผป.สปข.1
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน (ระดับเขต) รอบชิงชนะเลิศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
        นายเอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นหน่วยงานรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ในพื้นที่ 10 จังหวัดของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี และ หนองบัวลำภู ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป จึงกำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์กันมากขึ้น โดยนายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน และบรรยายพิเศษ เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย วิธีการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการทำสติ๊กเกอร์ คำขวัญรณรงค์ประชาธิปไตย เพื่อประชาสัมพันธ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
          ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนประจำจังหวัดในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 200 คน โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 12,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร รับเงินรางวัล 10,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ๆ ละ 3,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน จะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์และเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น และการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น(99.5 มฮ.)
 
-----------------------------สันติ  ตะวัน สผป.สปข.1-----------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode