กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 เตรียมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งผ่านเวทีนักเรียนไทย

วันที่ 7 มิ.ย. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู เตรียมจัดเวทีรณรงค์เลือกตั้งตามโครงการ "เลือกตั้งอย่างไร...เวทีนักเรียนไทยมีคำตอบ”
 
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า หลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาการยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ สพม.19 นอกจากจะให้การสนับสนุน รณรงค์การเลือกตั้งในทุกรูปแบบ ตั้งแต่การปลดป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีรูปนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความยุติธรรม สนับสนุนออกประกาศจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนให้การสนับสนุนการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่ถูกต้องแก่นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งกำชับให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด แล้ว
 
สพม.19 จะจัดโครงการ "เลือกตั้งอย่างไร...เวทีนักเรียนไทยมีคำตอบ” ในทุกเขตเลือกตั้ง ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 29 มิถุนายนนี้ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้ง ผ่านเวทีนักเรียนไทย โดย สพม.19 จัดกิจกรรมบนเวที การแสดง วงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่วน กกต.ประจำจังหวัด จะให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ เปิดเผยต่อไปว่า โรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อมด้านการแสดง และมีความประสงค์จะเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ "เลือกตั้งอย่างไร...เวทีนักเรียนไทยมีคำตอบ” ประกอบด้วย จังหวัดเลย เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง เขตเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย และเขตเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดหนองบัวลำภู เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อำเภอโนนสัง และเขตเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง
 
สพม.19 จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามชมและร่วมให้กำลังใจการแสดงของนักเรียน และรับฟังความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย กับโครงการ "เลือกตั้งอย่างไร...เวทีนักเรียนไทยมีคำตอบ” ครั้งนี้ http://www.obec.go.th/news/7737  
.........................................................
กฤตภาส ดวงไพชุม /ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode