กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช ประชุมเครือข่ายครูแนะแนว สถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 21 ส.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมเครือข่ายครูแนะแนว สถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2อาคารยุพราชเบญจมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการรับฟังบรรยายเรื่อง เกณฑ์และระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย อาจารย์ยศพร การงาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องเทคนิคการแนะแนวอย่างไรให้ตรงใจวัยใส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากร โล่ทองคำ และการเสวนาเรื่อง น้องเฟรชชี่ พี่ซีเนียร์ และพี่บัณฑิต กับเรื่องราวชีวิตในรั้ว NRRU ต่อด้วยการตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของเครือข่ายครูแนะแนว การจัดประชุมเครือข่ายครูแนะแนวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ เครือข่ายครูแนะแนวให้เข้มแข็ง และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ว่า "แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม” เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode