กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ราชภัฏโคราช จัดอบรมลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียน

วันที่ 22 ส.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรม "ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียน” ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียน โดย คุณสุดเขต บริบูรณ์ศรี นิติกรชำนาญการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกัน และคุ้มครองงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ร่วมถึงการนำผลงานทางวิชาการมาใช้ให้เกิดความถูกต้องและไม่ละเมิดผลงานทางวิชาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งผู้เข้าอบรม จะเข้าใจถึงความหมายของลิขสิทธิ์ วิธีการนำผลงานไปใช้อย่างถูกต้อง การขออนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ และบทลงโทษหากละเมิดลิขสิทธิ์ การจัดอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้บริการวิชาการสร้างความรู้ให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ เพื่อพัฒนาชุมชน ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ว่า "เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode