กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 จัดโครงการ "รักนี้...คุมได้"

วันที่ 20 ส.ค. 2557 )
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ภายใต้หัวข้อ "รักนี้...คุมได้” ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการสัมมนาหัวข้อ "รักนี้...คุมได้” โดย นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา โรงพยาบาลพญาไทย 2 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น การให้คำปรึกษาด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ทั้งหมด 6 คณะ จำนวน 3,900 คน เข้าร่วมรับฟัง การจัดโครงการ "รักนี้...คุมได้” มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ให้เยาวชนได้มีความรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเลือกวิธีการคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมทั้งเป็นการช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่พึงประสงค์ โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย บริษัทBAYER ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode