กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง และการป้องกันอาชญากรรม ปี 2557

วันที่ 27 ส.ค. 2557 )
ธนกฤต มาตรแม้น สวท.สุโขทัย
 
สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง และการป้องกันอาชญากรรม ปี 2557
 
วันนี้ (27 ส.ค.57) นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง และการป้องกันอาชญากรรม ปี 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการสนองรับแนวพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และแนวนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนได้ร่วมมือกันในการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาอาชญากรรมในสังคม
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่า สถาบันครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งแก้ไข และป้องกันความรุนแรงในสังคม การที่รัฐประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ย่อมแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัวเดียวกัน จากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนคิดว่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่คนนอกไม่ควรไปยุ่ง แต่ปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคนนอกครอบครัวด้วย เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
 
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง และการป้องกันอาชญากรรม ปี 2557 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดวาดภาพในหัวข้อ การยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง กาจัดแสดงนิทรรศการและการให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode