กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชท้าดวลเยาวชนคนเก่งแข่งทักษะทางภาษาอังกฤษ

วันที่ 18 ส.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (Skills Challenge 2) ณ สถาบันภาษา อาคารบูรณวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ละออทิพย์ วีระรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นได้มีการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศต่างๆ อาทิ การแข่งขันเล่านิทาน การพูดสุนทรพจน์ การแข่งขันสะกดคำ การตอบปัญหา การแข่งขันทักษะภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น และการประกวดร้องเพลงโดยในครั้งนี้เป็นการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันจากนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ โดยรอบจังหวัดนครราชสีมา การจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน
ได้มีการฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode