กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เคอรุ่ย โคลัมเบีย สร้างสถิติ NPT ใหม่ในการขุดเจาะภาคกลางวัน

วันที่ 23 ส.ค. 2557 )
 
 ตงอิ๋ง, จีน--22 ส.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/ อินโฟเควสท์

          หลุม Z103H ซึ่งเป็นโครงการขุดเจาะของโคลัมเบียที่ดำเนินการโดยเคอรุ่ย

ปิโตรเลียม อีควิปเมนต์ (หรือ "เคอรุ่ย”) เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างราบรื่นในช่วงครึ่งแรก

ของปี 2557 โดยระยะเวลาในการขุดเจาะ ระยะเวลาสิ้นสุด และระยะเวลาการก่อ

สร้างหลุมแห่งนี้ อยู่ที่ 12.35 วัน, 22 วัน และ 28.75 วัน ตามลำดับ ขณะที่เวลาที่สูญ

เสียไปโดยไม่เกิดงาน (Non-Productive Time: NPT) ลดลงเหลือ 2.5 ชั่วโมง ซึ่ง

สร้างความพอใจให้กับ Party A

          นับตั้งแต่ปี 2553 ที่เคอรุ่ยได้เริ่มให้บริการการก่อสร้างและการขุดเจาะแก่

Party A ทางตอนใต้ของโคลัมเบีย โครงการนี้ประสบปัญหามากมาย เช่น การจัดการ

การผลิตที่ยุ่งยาก ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่งที่ไกลและยาวนาน ความ

สัมพันธ์ของชุมชนในท้องถิ่นที่มีความซับซ้อน และสภาพแวดล้อมการจ้างงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2557 เคอรุ่ยได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างต่อ

เนื่อง เช่น ยกระดับการจัดการแผนโครงการ เสริมการควบคุมกระบวนการดำเนินงาน

วางแผนการดำเนินงานและการผลิต กำหนดช่วงเวลาการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

จัดทำแผนกระตุ้นและแผนการจัดซื้ออย่างละเอียด ตลอดจนควบคุมความคืบหน้าและ

จุดสำคัญๆของโครงการ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการจัดการการผลิต

และการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

          ตัวบ่งชี้ NPT ในบริการขุดเจาะภาคกลางวัน ซึ่งเปิดตัวเมื่อช่วงปลายปี 2556

นั้น เป็นไปตามข้อกำหนดที่ Party A เสนอ เช่น ไม่มากกว่า 12 ชั่วโมง และปรับให้มี

ความเหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ เมื่ออ้างอิงกับ NPT ของบ่อน้ำมันก่อนหน้านี้

ซึ่งอยู่ที่ 5.5 ชั่วโมง ปรากฏว่า NPT ของบ่อน้ำมัน Z103H ลดลงเหลือเพียง 2.5

ชั่วโมง จึงทำให้เป็นที่ยอมรับของ Party Aเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode