กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กระทรวงพลังงาน ขอเชิญร่วมกิจกรรม “โครงการตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง”

วันที่ 22 ส.ค. 2557 )
 

กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และขอเชิญร่วมกิจกรรม"โครงการตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” โดยส่งผลงานเขียนเรื่องราวพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15กันยายน 2557

          นายชุมพล  ฐิตยารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ประธานคณะทำงานโครงการฯ เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” เพื่อน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริด้านพลังงานมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้ตระหนักและเกิดแรงบันดาลใจในการนำมาประพฤติปฏิบัติให้สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถส่งผลงานเขียนเล่าเรื่องราวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน ภายใต้หัวข้อ "ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน”  เพื่อเทิดพระเกียรติ  พระอัฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ส่งงานเขียนได้ โดยไม่จำกัด เพศ อายุ และการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน  2557

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มบริหารศูนย์บริการร่วม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2140 6304 หรือดาวโหลดใบสมัครที่ http//www.energy.go.th และ        http//www.energyservicecenter.go.th

………………………………………….

 

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย: นางจิตธิมา  รัตนสุนทร

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode