กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พัฒนาการนนทบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของชุมชน สู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 22 ส.ค. 2557 )
 

วันนี้ (22 ส.ค. 57) ที่ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี นายศุภการณ์ วงษ์กล่ำ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วม การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 ให้กรมการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เริ่มดำเนินการครั้งแรกที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการวาระ 45 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน งานอาสาพัฒนาชุมชน เป็นงานที่แสดงถึงความเสียสละความสุขความสบายหรือประโยชน์ส่วนรวมที่พึงจะเกิดขึ้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิต ของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนาชนบท มากยิ่งขึ้น และเพื่อฝึกให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรองรับการกระจายความเจริญและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น

          สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนาชนบท มากยิ่งขึ้น และเพื่อฝึกให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรองรับการกระจายความเจริญและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นได้รับรู้และเข้าใจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

                              ...........................................................................................................

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย: นางจิตธิมา  รัตนสุนทร
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode