กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. 19 จัดโครงการปฐมนิเทศ “เลยร้อยสัมพันธ์ดอกบัว”

วันที่ 5 มิ.ย. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
โรงเรียนเลยพิทยาคม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม. 19) จัดโครงการปฐมนิเทศ "เลยร้อยสัมพันธ์ดอกบัว” ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และร้อยเอ็ด
 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ "เลยร้อยสัมพันธ์ดอกบัว” ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2554 โดยมีนายกิตติพิญช์ พสิษฐ์เนาวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
การปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย จำนวน 30 คน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย จำนวน 53 คน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 30 คน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 30 คน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 35 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 178 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธงชัย ชิวปรีชา และ ดร.รัชพล สันติวากร เป็นวิทยากรพิเศษ
 
ทั้งนี้โครงการปฐมนิเทศ "เลยร้อยสัมพันธ์ดอกบัว” เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความตระหนัก และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเยาวชนมีความพร้อมในการศึกษา มีโอกาสได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน พร้อมทั้งได้เปิดโลกทัศน์จากการรับฟังความรู้ และข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาตนเองและตระหนักถึงความสำคัญในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยไปใช้พัฒนาประเทศในอนาคต (กฤตภาส ดวงไพชุม/ ข่าว)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode