กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นิเทศศาสตร์ มรภ.อุดรธานี คลอดหลักสูตรใหม่เน้นนิวมีเดีย ปี 2555

วันที่ 2 มิ.ย. 2554 )
seksun
 
ผู้ทรงคุณวุฒิชี้เน้นพัฒนาสื่อวิทยุชุมชน โทรทัศน์ชุมชน รองรับความต้องการท้องถิ่น ชี้ผู้สื่อข่าวกีฬามาแรง ควรเน้นฝึกทักษะให้บัณฑิตรองรับความต้องการท้องถิ่น
        ผศ.ดร.ณรงค์ ขำวิจิตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร เปิดเผยว่า ในยุคปัจจุบันสื่อใหม่มีความสำคัญและแทรกเข้ามาทุกรายวิชาสามารถประยุกต์ใช้ได้ สำหรับสาขาที่เปิดสอน ควรเน้นประวัติศาสตร์วารสารศาสตร์ การรู้เท่าทันสื่อ การสื่อสารการแสดง โดยเฉพาะความเป็นท้องถิ่นสามารถขายได้ นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการสื่อข่าวกีฬา เพราะปัจจุบันเป็นกระแสนิยมสามารถพัฒนาสู่วิชาชีพได้  
        อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ต้องให้ความสำคัญกับนิวมีเดีย สามารถสอดแทรกไปได้ทุกรายวิชา เช่นโฆษณากับสื่อใหม่ ควรเน้นวิทยุชุมชนที่จะมีบทบาทต่อไป นอกจากนั้นควรให้ความสำคัญกับการรองรับการเปิดเสรีอาเซี่ยน ในปี พ.ศ. 2558 สำหรับจุดเด่นของนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ควรพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ให้กับนักศึกษาให้มีความเข้มข้น ส่วนจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือด้านคู่แข่งขันในเขตภาคอีสานตอนบน ซึ่งยังไม่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ควรพัฒนานักศึกษาสนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลัก
       ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 327 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอน 6 สาขาวิชา โดยมีวิทยากรร่วมวิพากษ์ประกอบด้วย ผศ.ดร.ณรงค์ ขำวิจิตร์ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ คุณวิโรจน์ พิพัฒน์ชัยศิริ ผู้บริหาร โฮมเคเบิ้ลทีวีอุดรธานี อาจารย์ปฐวรรณ ยุทธเกษมสันต์ อาจารย์พิเศษ และคุณจักรพงษ์ วิเศษพันธ์พงศ์ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวโฮมเคเบิ้ลทีวีอุดรธานี การจัดวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป คาดว่าจะเปิดสอนได้ในปีการศึกษา 2555.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode