กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมจัดกิจกรรมผู้ว่าพาลูกเที่ยว

วันที่ 2 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมผู้ว่าพาลูกเที่ยว เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
         (๒ มิ.ย.๕๔) นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมผู้ว่าพาลูกเที่ยว ที่ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม โดยมีนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กำหนดประเด็นในการพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับที่โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สำหรับการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมผู้ว่าพาลูกเที่ยว ในรุ่นที่ ๒ นี้ มีนักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการ ๖๓๐ คน โดยจัดให้นักเรียนชมองค์พระปฐมเจดีย์ ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติองค์พระปฐมเจดีย์ และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติภายในจังหวัดนครปฐม
..............................
ชุติมา ลีนุกูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว



เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode