กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 ติดเครื่องช่องทางสื่อสาร รุกสู่สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 1 มิ.ย. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สพม.19 ติดเครื่องช่องทางสื่อสาร รุกสู่สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู รุกเปิดช่องทางสื่อสาร จัดตั้งศูนย์ประสานงาน สพม.19 และออกตรวจเยี่ยม แนะนำสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ออกตรวจดูความคืบหน้าเรื่องสถานที่ศูนย์ประสานงาน สพม.19 จังหวัดหนองบัวลำภู และได้กล่าวว่า ศูนย์ประสานงาน สพม.19 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากสำนักงานจังหวัด ให้ใช้พื้นที่ชั้น 2 อาคารอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0 4231 6761 ได้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งไปแล้วกว่า 90 % และได้เปิดให้บริการแก่โรงเรียน ครูอาจารย์ และหน่วยงานอื่น ๆแล้ว ซึ่งมีนายพรชัย จันทคุณ นายอนุวัฒน์ ราชจำปี และนายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก ศึกษานิเทศก์ ที่คอยอำนวยความสะดวกและประสานงาน
 
จากนั้นนายประสงค์ เอี่ยมเวียง และคณะได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา นพ. FM 97.75 MHz โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โดยมีนายนิคม เบี้ยวเก็บ และนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ให้การต้อนรับและมีการแนะนำขั้นตอนการออกอากาศ โดยคุณหนุ่มสามเมือง ผู้จัดรายการประจำสถานี
 
และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 นายประสงค์ เอี่ยมเวียง พร้อมด้วยนายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยม แนะนำ ติดตามโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสุเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยม แนะนำ ติดตามโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายประนูญ เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้การตรวจเยี่ยมทั้งสองโรงเรียน ได้เปิดโอกาสให้ครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเข้ามานำเสนอโครงการ ข้อมูล เอกสาร และผล ดำเนินการ พร้อมทั้งนำเดินเยี่ยมชมห้องเรียน เพื่อขอรับคำแนะนำ นำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป
 
 ถือว่าเป็นอีกขั้นที่ สพม.19 ได้รุกก้าวช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตบริการทั้งจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู นอกเหนือจากสื่อทางเว็บไซต์ www.sesao19.go.th สื่อสิ่งพิมพ์ และรายการวิทยุ "ศึกษาปริทัศน์ กับสพม.19” คลื่น FM 95.25 MHz สวท.เลย เวลา 11.30-12.00 น. ทุกวันเสาร์(กฤตภาส ดวงไพชุม/ข่าว)
......................................................
คลิกชมภาพข่าวที่เว็บ สพฐ. http://www.obec.go.th/news/7389เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode