กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กิจกรรมสร้างเครือข่ายผุ้ดำเนินการสื่อสร้างสังคมโปร่งใส

วันที่ 1 มิ.ย. 2554 )
สำนักงาน ป.ป.ช.
 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ จัดกิจกรรม สร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส ให้กับสื่อมวลชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้ ( ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายกล้าณรงค์ จันทิก คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส โดยมีนายเอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ กล่าวต้อนรับ นางสาวดวงพร รุจิเรข รองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส ซึ่งสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นสื่อในพื้นที่ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภูและบึงกาฬ จำนวน ๑๕๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อต่างๆ กับสำนักงาน ป.ป.ช รวมทั้งสร้างความร่วมมือเพื่อให้สื่อเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นในชุมชนสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.คือ สร้างศรัทธา หามิตร ปลุกจิตสำนึก เพื่อหาแนวร่วม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดำเนินการให้ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์เป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ความเข้าใจไปสู่ประชาน ผู้ดำเนินการด้านสื่อถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เป็นผู้กำหนดตัวข้อมูลข่าวสารที่จะส่งไปยังประชาชน และในปัจจุบันสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ อีก ๙ จังหวัด ประกอบด้วยเขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุทยา เขต ๒ จังหวัดชลบุรี เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น(ดูแลพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย) เขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่ เขต ๖ จังหวัดพิษณุโลก เขต ๗ จังหวัดนครปฐม เขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต ๙ จังหวัดสงขลา กิจกรรมในวันนี้เน้นการบรรยายให้ความรู้ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช.และเสวนาการตรวจอบการให้อำนาจรัฐประกอบด้วยการปาฐกถาเรื่อง ป.ป.ช.กับการสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส โดยนายกล้าณรงค์ จันทิก คณะกรรมการ ป.ป.ช. สนทนาธรรมกับพระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม หัวข้อประสบการณ์ทางโลก ทางธรรมกัยการป้องกันการทุจริต การเสวนาเรื่องบทบาทสื่อกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใฃ้อำนาจรัฐ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายอำนาจ สอนอิ่มสาตร์ (ดุ่ย ณ บางน้อย) อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(ป.ป.ช) และนักจัดรายการวิทยุ นายโสภณ องค์การณ์ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บิซวีค และนายชาติชาย ชาธรรม นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการ ในครั้งต่อไปดำเนินการในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทีโรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode