กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กกต.จังหวัดกระบี่ จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก่ผู้สมัคร ส.ส.

วันที่ 1 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.กระบี่
 
กกต.จังหวัดกระบี่ จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก่ผู้สมัคร ส.ส. เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2554 ที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ นายไมตรี บุญยัง ประธาน กกต.จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีกล่าวปฎิญาณตนในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้การรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครเป็นไปตามกฎหมาย โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และผู้สมัคร ส.ส.และผู้สนับสนุนพรรคการเมืองเข้าร่วมพิธีประมาณ 70 คน
นายไมตรี บุญยัง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ซึ่งขณะนี้ผู้สมัครได้เริ่มหาเสียงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปด้วยความสุจริต ไม่กระทำความผิดกฎหมาย ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน กกต.จังหวัดกระบี่จึงได้จัดทำโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่ผู้สมัคร ส.ส. เพื่อให้การรณรงค์การหาเสียงเป็นไปตามกฎหมาย และพร้อมทั้งได้ให้ผู้สมัคร ได้ปฎิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าการรณรงค์หาเสียงในครั้งนี้ จะปฎิบัติตามพันธะสัญญา 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.มิบังควรนำสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 2.จะปฎิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ อันเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 3.จะไม่ใช้กลไกของรัฐ หรือทรัพยากรของรัฐมาเป็นประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 4.จะหาเสียงเลือกตั้งโดยสันติวิธี ไม่ข่มขุ่คุกคามคู่แข่งด้วยวิธีการใด ๆ และไม่ใช้วิธีการรุนแรงในการหาเสียงเลือกตั้ง 5.จะยอมรับผลการเลือกตั้งตามที่ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งอย่างจริงใจเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode