กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อพ่อหลวง

วันที่ 31 พ.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
นางสาวยุพา ทองช่วง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำโรครงการ "๙๙๙ โปรแกรมบัญชี ๙๙๙ ความดีเพื่อพ่อหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และส่งเสริมให้สหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับจังหวัดนครปฐม มี เป้าหมาย ๑๙ สหกรณ์ ระยะเวลาสิ้นโครงการฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้สหกรณ์และมวลสมาชิก มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ สหกรณ์มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ดี สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานโปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังทำให้สหกรณ์ในระดับจังหวัดมีเครื่องมือในการบันทึกบัญชีที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านบัญชี โดยส่งเสริมและผลักดัน ให้สหกรณ์นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรไปใช้ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode