กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 พ.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
 นางพรรณทิพา ทองใย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐมทั้ง ๕ เขต ซึ่งได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีผู้มาลงสมัครเพื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๕ เขตการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน เขตเลือกตั้งที่ ๑ มีผู้สมัครจำนวน ๖ คน ได้แก่ หมายเลข ๑ นายฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์ พรรคเพื่อไทย, หมายเลข ๒ นายถนัด ตั้งธรรมนิยม พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, หมายเลข ๑๐ พ.ต.อ.วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พรรคประชาธิปัตย์, หมายเลข ๑๘ นางสาวช่วยบุญ จันทร์รักษา พรรคเพื่อฟ้าดิน, หมายเลข ๒๑ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา และ หมายเลข ๓๖ นางสาวสุพิชฌาย์ คงเจริญ พรรคพลังคนกีฬา เขตเลือกตั้งที่ ๒ มีผู้สมัครจำนวน ๗ คน ได้แก่ หมายเลข ๑ นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ พรรคเพื่อไทย, หมายเลข ๒ นางสาวนิษฐ์สิณี ตันติตารมณ์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, หมายเลข ๑๐ พันตำรวจเอก วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ พรรคประชาธิปัตย์, หมายเลข ๑๘ นางสาวปิยะนุช มหาปิยศิลป์ พรรคเพื่อฟ้าดิน, หมายเลข ๑๙ นางกาญจนา หุราหะนนท์ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย, หมายเลข ๒๑ นายบรรณสิทธิ์ ภาณุศานต์ พรรคชาติไทยพัฒนา และหมายเลข ๓๔ นายกอบกิตติ มุ่งดี พรรคความหวังใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๓ มีผู้สมัครจำนวน ๗ คน ได้แก่ หมายเลข ๑ นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พรรคเพื่อไทย, หมายเลข ๒ นายดาว เพชรกันกิ่ม พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, หมายเลข ๑๐ นางสาวอุษา เปี่ยมคล้า พรรคประชาธิปัตย์, หมายเลข ๑๒ นายพล ศรีวงค์วรรณ พรรครักษ์สันติ, หมายเลข ๑๘ นายทิวเมฆ นาวาบุญนิยม พรรคเพื่อฟ้าดิน, หมายเลข ๑๙ นายกัมพล ปิ่นแก้ว พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย และหมายเลข ๓๓ ร.ต.อ.สาโรช เบญจาสินสวัสดิ์ พรรคประชาสันติ เขตเลือกตั้งที่ ๔ มีผู้สมัครจำนวน ๖ คน ได้แก่ หมายเลข ๑ นายอนุชา สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย, หมายเลข ๒ นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, หมายเลข ๑๐ นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว พรรคประชาธิปัตย์, หมายเลข ๑๘ นางสาวปลูกขวัญ รักพงษ์อโศก พรรคเพื่อฟ้าดิน, หมายเลข ๑๙ นายประสิทธิ์ ปิ่นเกล้า พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย และหมายเลข ๓๔ นายสิทธิศักดิ์ นิลสุวรรณ พรรคความหวังใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๕ มีผู้สมัครจำนวน ๕ คน ได้แก่ หมายเลข ๑ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย, หมายเลข ๒ นายกนิษฐกันต์ ศรีสุวรรณภัทร พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, หมายเลข ๑๐ นายมารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์, หมายเลข ๑๒ พลโท กษิพัธน์ สว่างสินธุ์ พรรครักษ์สันติ และ หมายเลข ๑๘ นางมุทิตา สุคันธนาค พรรคเพื่อฟ้าดิน (สุชาดา  พรหมจำรัส/๒๙ พค.๕๔)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode