กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
UBI ราชภัฏโคราช ยกระดับผู้ประกอบการ จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจจากโคมไฟลวดดัด

วันที่ 24 ก.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2557 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำธุรกิจจากโคมไฟลวดดัด ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จากนั้นเป็นการรับฟังบรรยายเรื่อง ทฤษฎีความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจและการตลาดสำหรับการประกอบการโดย อาจารย์นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติดัดลวดเป็นของที่ระลึก อาทิ พวงกุญแจ หัวใจ จักรยาน กีต้า เป็นต้น การดัดลวดเพื่อจัดให้เป็นโคมไฟในรูปแบบต่างๆ อาทิ การดัดลวดเป็นยีราฟเปเปอร์มาเช่ ดัดโครงต่อด้วยโฟม การดัดลวดเป็นตัวสัตว์ปลูกต้นไม้ และการดัดลวดเป็นตัวกวาง การจัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฯ หลักสูตรการทำธุรกิจจากโคมไฟลวดดัดเพื่อประกอบอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ นำไปจัดตั้งกิจการใหม่หรือเป็นการนำไปขยายกิจการที่มีอยู่โดยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ให้บริการวิชาการสร้างความรู้ พัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ว่า "ที่พึ่งของท้องถิ่น”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode