กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
FARO ประกาศซื้อกิจการ The CAD Zone, Inc. เพื่อรุกตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการ

วันที่ 7 ส.ค. 2557 )
IQML
 
http://www.uppic.org/image-B287_53E2FA57.jpg

เลค แมรี, ฟลอริดา--6 ส.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

          FARO Technologies Inc. (NASDAQ: FARO) บริษัทเทคโนโลยีการตรวจวัดแบบ 3 มิติ และการสร้างภาพเสมือนจริงที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อธุรกิจของ The CAD Zone, Inc. ผู้นำด้านการจัดหาซอฟต์แวร์การบังคับใช้กฎหมายอุบัติเหตุและตลาดการจำลองฉากฆาตรกรรม โดยแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์กลุ่มข้อมูลของ CAD Zone จะถูกผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยีการสแกนด้วยเลเซอร์ของ FARO เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่สำคัญในการจำลองฉากฆาตรกรรมและแอพพลิเคชั่นด้านนิติเวชอื่นๆ

          โลโก้ - http://photos.prnewswire.com/prnh/20110415/MM84316LOGO

          การเดินหน้าบุกตลาดเทคโนโลยีด้านนิติเวชเกี่ยวกับการบังคับใช้กระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่า 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[1]ของ FARO ช่วยสนับสนุนการนำกลยุทธ์ในระยะยาวของบริษัทมาใช้ เพื่อการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่สำคัญๆในเชิงลึกด้วยผลิตภัณฑ์ระบบการตรวจวัดแบบ 3 มิติ, การสร้างภาพ และการสร้างภาพเสมือนจริง

          "เราเชื่อว่า โซลูชั่นซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านการบังคับใช้กฎหมายของ CAD Zone จะช่วยให้ FARO สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านเอกสารในระบบ 3D ได้อย่างน่าสนใจ” เจย์ ฟรีแลนด์ ประธานและซีอีโอของ FARO กล่าว "การเข้าซื้อกิจการเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญของกลยุทธ์ของเราที่มุ่งเน้นการเจาะตลาดเชิงลึกที่ช่วยให้ FARO มีศักยภาพสูงที่สุดในตลาด ในขณะที่ตลาดการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันค่อนข้างจะมีขนาดเล็กสำหรับ FARO เราเชื่อว่านี่คือโอกาสที่สำคัญสำหรับโซลูชั่นการจัดทำเอกสารในระบบ 3D ที่ถูกต้องและการเข้าซื้อธุรกิจของ CAD Zone เป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการสร้างข้อเสนอดังกล่าว”

          ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้มีเนื้อหาที่เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบตามกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ซึ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราการขยายตัวของ FARO, อุปสงค์และการยอมรับผลิตภัณฑ์ของ FARO ของลูกค้า, การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับตัวที่ดีขึ้นของตลาดที่ FARO ดำเนินธุรกิจ และการเริ่มพัฒนาและทำตลาดผลิตภัณฑ์ของ FARO ข้อความที่ไม่ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตหรือการอธิบายแผนงาน จุดประสงค์ การคาดการณ์ ความคาดหวัง สมมติฐาน กลยุทธ์ หรือเป้าหมายของบริษัท ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ คำศัพท์ เช่น "เชื่อว่า”, "คือ”, "จะ” และการแสดงความเห็นหรือคำอธิบายในทำนองเดียวกันกับแผนงานหรือความตั้งใจของ FARO ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันเรื่องผลประกอบการในอนาคตและมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆทั้งที่ทราบและไม่ทราบที่อาจจะส่งผลให้ผลลัพธ์ ผลประกอบการ หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากผลลัพธ์ ผลประกอบการ หรือความสำเร็จในอนาคตตามที่ได้แสดงความเห็นไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนั้น จึงไม่ควรพึ่งพาข้อมูลจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านั้น

          ปัจจัยที่อาจจะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่ได้มีการแสดงความเห็นหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบไปด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้:

          - การไร้ซึ่งความสามารถในการเข้าซื้อบริษัทเป้าหมายหรือได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสมบูรณ์
          - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีให้ดีขึ้นโดยบุคคลอื่น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีศักยภาพด้านการแข่งขันลดลงหรือล้าสมัย
          - การไร้ซึ่งความสามารถในการรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
          - การปรับตัวลดลงหรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบหรือการขาดการปรับปรุงให้ดีขึ้นในอุตสาหกรรมที่บริษัทได้ให้บริการหรือเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคที่บริษัทดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงเศรษฐกิจโดยทั่วไป ภาวะธุรกิจ และภาวะตลาดการเงินและ
          - ความเสี่ยงอื่นๆตามรายละเอียดที่ระบุใน Part I, Item 1A ว่าด้วยปัจจัยเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัทตามแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

          ข้อความคาดการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นการตัดสินใจของบริษัท ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไม่จำเป็นต้องปรับปรุงข้อความคาดการณ์ให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติม เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

          เกี่ยวกับ FARO

          FARO เป็นแหล่งของเทคโนโลยีการตรวจวัดแบบ 3 มิติ และการสร้างภาพเสมือนจริงที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก บริษัทเป็นผู้พัฒนาและทำตลาดเครื่องมือวัด รวมถึงอุปกรณ์และซอฟต์แวร์สร้างภาพที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เทคโนโลยีของ FARO ประกอบด้วยการตรวจวัดแบบ 3 มิติที่มีความแม่นยำสูง รวมถึงการสร้างภาพและการเปรียบเทียบชิ้นส่วนและโครงสร้างที่ซับซ้อนในกระบวนการผลิตและรับประกันคุณภาพ อุปกรณ์ตรวจวัดดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการตรวจวัดชิ้นส่วนประกอบและชุดประกอบ การวางแผนการผลิต โครงสร้างหรือพื้นที่บันทึกเอกสารขนาดใหญ่ในแบบ 3 มิติ การสำรวจและก่อสร้าง ไปจนถึงการตรวจสอบและฟื้นฟูสถานที่เกิดอุบัติเหตุหรือจุดที่เกิดอาชญากรรม

          ลูกค้าประมาณ 15,000 รายทั่วโลกได้ดำเนินการติดตั้งระบบของ FARO กว่า 30,000 จุด บริษัทมีสำนักงานใหญ่ที่ดูแลตลาดทั่วโลกอยู่ในเลค แมรี รัฐฟลอริดา สำนักงานใหญ่ประจำยุโรปที่สตุ๊ทการ์ท ประเทศเยอรมนี และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในสิงคโปร์ นอกจากนี้ FARO ยังมีสาขาในบราซิล เม็กซิโก เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ตุรกี อินเดีย จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไทย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

          สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.faro.com

          [1] Transparency Market Research, Forensic Technologies Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2013 – 2019เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode