กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ราชภัฏโคราช ฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 ก.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารโดยใช้วัตถุดิบปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา (พ่อจันทร์ที ประทุมภา) บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอาหารและสาธิตการฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากหน่อไม้และอาหารท้องถิ่นโคราช การจัดอบรมการแปรรูปอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร รู้จักใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการนำหน่อไม้ท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารให้มีความหลากหลาย และการประกอบอาหารจากพืช ผักท้องถิ่นโคราช โดยมีกลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า200 คน ซึ่งการให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ถือเป็นการนำความรู้ที่มีอยู่แล้ว มาเผยแพร่ให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาตนเองในระยะยาวต่อไป ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภันครราชสีมาที่ว่า "ที่พึ่งของท้องถิ่น”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode